ΦΕΚ Α 127/2020 – Ν. 4700/2020: Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.   Δείτε το Νόμο:

The post ΦΕΚ Α 127/2020 – Ν. 4700/2020: Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο – Βεβαιώσεις Δικηγόρων για τα ακίνητα appeared first on The Greek Lawyer.