Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο ν. 4700/2020 στον οποίο και ορίζεται τα νέα ειδικά τμήματα που αφορούν στη δημιουργία πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 359 ορίζεται: Άρθρο 359 Ειδικά τμήματα πολιτικών δικαστηρίων 1. Στα πολιτικά Πρωτοδικεία και Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης είναι δυνατή η σύσταση ειδικών τμημάτων, με τροποποίηση του οικείου κανονισμού, σύμφωνα με […]

The post Άρθρο 359 επ. του Ν. 4700/2020: Ειδικά τμήματα πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων appeared first on The Greek Lawyer.