Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 66780 ΕΞ 2020 σχετικά με την παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του άρθρου 20 του ν. 4557/2018. Η απόφαση ορίζει αναλυτικά : Αποφασίζουμε την παράταση της αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δωδέκατο της από 30.03.2020 Πράξης […]

The post Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την παράταση αναστολής λειτουργίας appeared first on The Greek Lawyer.