Με την εγκύκλιο οικ. 26400/605 παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 31 του ν.4690/2020 (Α’104) και εξειδικεύτηκε με τη με αριθμ. πρωτ.οικ. 23103/478/13-06-2020 ΚΥΑ, ως ακολούθως: Α. Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που εντάσσονται στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» I Επιχειρήσεις Στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μπορούν να ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, […]

The post ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα appeared first on The Greek Lawyer.