Άρθρο 382 Ν. 4700/2020: Επαναπροσδιορισμός ενδίκων μέσων λόγω απόρριψης ελλείψεως παραβόλου (100 ημέρες) Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο Ν. 4700/2020. Στην προτελευταία διάταξη και συγκεκριμένα στο άρθρο 382 αναφέρεται: Άρθρο 382 Επαναπροσδιορισμός συζήτησης ενδίκων μέσων Η συζήτηση εμπροθέσμως ασκηθέντων ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την 1.1.2011 μέχρι την 22.12.2017 ενώπιον των Διοικητικών […]

The post Άρθρο 382 Ν. 4700/2020: Επαναπροσδιορισμός ενδίκων μέσων λόγω απόρριψης ελλείψεως παραβόλου (100 ημέρες) appeared first on The Greek Lawyer.