Όπως ανακοίνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Σε εφαρμογή του άρθρου 366 του Ν. 4700/2020  (ΦΕΚ Α 127/29-6-2020), στην πλατφόρμα της Ολομέλειας Έκδοση γραμματίων προείσπραξης, προστέθηκε νέα διαδικασία « 41 – ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Ν. 4700/2020)» (που επέχει θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων), που εκδίδει ο δικηγόρος, για την οποία το ποσό αναφοράς ανέρχεται στα 60 ευρώ ανά ακίνητο […]

The post Στο portal πλέον το γραμμάτιο για τις βεβαιώσεις ακινήτου appeared first on The Greek Lawyer.