Παράνομος αποκλεισμός εταιρείας σε διαγωνισμό για τη σύναψη διοικητικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Ευθύνη, κατ’ άρθρα 105 και 106 του Εισ.Ν.Α.Κ., προς αποκατάσταση της θετικής ζημίας και του διαφυγόντος κέρδους. Χρηματική Ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΔΠΑ 7010/2020, 26ο Τμήμα Εκ του λόγου ότι η ενάγουσα, η οποία προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, παρανόμως αποκλείστηκε στο διαγωνισμό […]

The post ΔΠΑ 7010/2020: Παράνομος αποκλεισμός εταιρείας σε διαγωνισμό για τη σύναψη διοικητικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών appeared first on The Greek Lawyer.