Αίτηση για Αναστολή Εκτέλεσης Πράξεως Επιβολής Προστίμου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διαδόσεως του κορωνοϊού “COVID – 19”. ΔΠΑ 391/2020, 5ο Τμήμα Αίτηση για την αναστολή εκτέλεσης: α) της με … Πράξεως Επιβολής Προστίμου, χωρίς ημεροχρονολογία εκδόσεώς της, του Υπαστυνόμου Β’ του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού Αττικής, ποσού ύψους 5.000 ευρώ, […]

The post ΔΠΑ 391/2020: Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτέλεσης προστίμου λόγω κορωνοϊού σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος appeared first on The Greek Lawyer.