163/2020 – Διοικητικό Εφετείο Λάρισας  Η αμετάκλητη απόφαση  ποινικού δικαστηρίου με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο και η αυτοτελής επιβολή διοικητικού προστίμου δεν παραβιάζει την αρχή ne bis in idem και την αρχή της αναλογικότητας. 1. Επειδή, με την κρινομένη έφεση, για την οποία καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (κωδικός παραβόλου 158443923957 0926 0077), ζητείται παραδεκτά η […]

The post Δ.ΕΦ. Λάρισας 163/2020: Κακοποίηση ζώων – Ne bis in idem – Αρχή αναλογικότητας appeared first on The Greek Lawyer.