Καθολική χρήση μάσκας/ασπίδας προσώπου σε καταστήματα τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών – Εγκύκλιος του Υπ. Υγείας

Με τη νέα εγκύκλιο Δ1γ/ΓΠ οικ 47265/24.7.2020 του Υπ. Υγείας με συστάσεις αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας του COVID-19. Η εγκύκλιος αναφέρει τα ακόλουθα: Η πανδημία της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Η έως σήμερα [...]

By |2020-07-26T08:03:05+00:00July 26th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

Απόδοση ΑΦΜ σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1174/2020 με την οποία ορίζεται η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. [...]

By |2020-07-26T07:42:49+00:00July 26th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top