Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1174/2020 με την οποία ορίζεται η διαδικασία απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου του Μέρους Θ της από 01.05.2020 πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. […]

The post Απόδοση ΑΦΜ σε πολίτες τρίτης χώρας που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες appeared first on The Greek Lawyer.