Δημοσιεύθηκε για δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο: Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010 σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 6 § 1 ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και λοιπές διατάξεις Στο εν λόγω νομοσχέδιο υπάρχει πλήθος αλλαγών που αφορούν τον Κώδικα περί […]

The post Κώδικας περί Δικηγόρων: Όλες οι αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο appeared first on The Greek Lawyer.