ΑΠ 331/2020 Αξίωση μισθωτού για προαγωγή του. Ο εργοδότης, εναγόμενος από μισθωτό του για παράλειψη της προαγωγής του έχει το δικαίωμα να προβάλει προς άμυνα κατά της αγωγής διακωλυτική ένσταση κατά της αξιώσεως του μισθωτού προς προαγωγή, η οποία ένσταση θεμελιώνεται στον ισχυρισμό της απλής υπεροχής ενός ή περισσοτέρων συναδέλφων του ενάγοντος. Η απόφαση αναρτήθηκε […]

The post ΑΠ 331/2020: Αξίωση μισθωτού για προαγωγή του appeared first on The Greek Lawyer.