Ν. 4722/2020 – Άρθρο 73: Όλες οι αλλαγές στην Ποινική Δικονομία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4722/2020 για την κύρωση  α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με επείγουσες ρυθμίσεις και έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό. Δείτε το άρθρο 73 με τις αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: Άρθρο 73 Διατάξεις για τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων 1. Οι [...]