ΔΠΑ 4035/2020, 1ο Τμήμα Με τις διατάξεις του ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.6,περ. 5), ο νομοθέτης, μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο περιστολής των δημοσίων δαπανών προς αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης και λήψης μέτρων εξυγίανσης των ασφαλιστικών φορέων, αυστηροποίησε από 01-01-2013 τις προϋποθέσεις χορήγησης και της ένδικης προνοιακής παροχής, αξιώνοντας για τη συνέχιση της […]

The post ΔΠΑ 4035/2020: Κατάργηση σύνταξης υπερήλικα του ν.1296/1982- Παραβίαση του άρθρου 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ appeared first on The Greek Lawyer.