Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ.Ανάπτυξης για πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ Το πρότυπο καταστατικό περιλαμβάνει: α) το ελάχιστο περιεχόμενο όπως ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 4441/2016 (Α’227) και στο άρθρο 50 του ν. 4072/2012 (Α’86), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και β) το πρόσθετο περιεχόμενο που συνίσταται στην προσθήκη […]

The post Υπ. Ανάπτυξης: Νέο υπόδειγμα καταστατικού ΙΚΕ appeared first on The Greek Lawyer.