Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι, κατόπιν νεοτέρας επικοινωνίας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για το διάστημα έως 30.11.2020, οι δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας όλων των βαθμών αναστέλλονται , πλην εκείνων που έχουν ως αντικείμενο τη θέση σε δικαστική συμπαράσταση.   Πηγή: dsa.gr

The post Ανακοίνωση: Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας appeared first on The Greek Lawyer.