ΕιρΑθ 2230/2020: Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο πραγματικό ελάττωμα την ανυπαρξία του οποίου είχε εγγυηθεί ο πωλητής. Επί πωλήσεως κινητού ή ακινήτου πράγματος που έχει έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας ή με κρυμμένο πραγματικό ελάττωμα, ο πωλητής έχει γνήσια αντικειμενική ευθύνη έναντι του αγοραστή, για αντικατάσταση του κατ’ είδος ορισμένου πωληθέντος ελαττωματικού πράγματος, για μείωση του τιμήματος […]

The post ΕιρΑθ 2230/2020: Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με κρυμμένο πραγματικό ελάττωμα την ανυπαρξία του οποίου είχε εγγυηθεί ο πωλητής appeared first on The Greek Lawyer.