Συμβατική και νόμιμη αναπροσαρμογή του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης. Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας μίσθιων ακινήτων. Στοιχεία αγωγής. Λήξη της επικαρπίας κατά τη διάρκεια της μισθώσεως που κατάρτισε ο επικαρπωτής του μισθίου. Εκ του νόμου υπεισέλευση του ψιλού κυρίου στη μισθωτική σχέση, ο οποίος αποκτά όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη μισθωτική σχέση στην έκταση που τα είχε ο […]

The post ΜΠρΚοζάνης 248/2020: Επαγγελματική μίσθωση – Απαλλαγή καταβολής ποσοστού μισθώματος λόγω κορωνοϊού COVID-19 appeared first on The Greek Lawyer.