Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά ● Η εκτύπωση βεβαιώσεων ΑΜΚΑ: www.amka.gr, επιλογή «Έχω ΑΜΚΑ;» ● Η χορήγηση πληροφοριών για την ύπαρξη ή μη ασφαλιστικής ικανότητας: www.atlas.gov.gr, επιλογή «Ασφαλιστική Ικανότητα» ● Η έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης: https://apps.ika.gr/eInsuranceStatement/ ● Η χορήγηση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας: https://apps.ika.gr/eEHIC ● Η χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας: https://apps.ika.gr/eCertRegistered ● Η παροχή πληροφοριών […]

The post ΕΦΚΑ – Υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά appeared first on The Greek Lawyer.