ΔΠΑ 7593/2020: Παράλληλη ασφάλιση – Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα – Αρχή της χρηστής διοίκησης. ΔΠΑ 7593/2020, 33ο Τμήμα Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, καθιερώθηκε η αρχή της επιλογής ενός ασφαλιστικού φορέα για τα πρόσωπα τα οποία υπάγονται για πρώτη φορά στην υποχρεωτική ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα από 1.1.1993 και μετά. Τα πρόσωπα […]

The post ΔΠΑ 7593/2020: Παράλληλη ασφάλιση – Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα – Αρχή της χρηστής διοίκησης appeared first on The Greek Lawyer.