Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Δείτε την ανακοίνωση όπως δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια:

The post Προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής appeared first on The Greek Lawyer.