Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το σχέδιο νόμου επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νομοθέτημα έναν καίριο αριθμό διατάξεων που αφορούν σε φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα “Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας, διατάξεις για το Ταμείο Προνοίας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου […]

The post Σχέδιο Νόμου με Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας appeared first on The Greek Lawyer.