Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο dikastiko.gr  Η εγγραφή υποθήκης και προσημείωσης υποθήκης σε κάποιο ακίνητο γίνεται με δικαστική απόφαση. Η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μπορεί να γίνει είτε με τη συναίνεση του δανειολήπτη και του οφειλέτη, δηλαδή της Τράπεζας, είτε αναγκαστικά και συγκεκριμένα με μονομερή ενέργεια της Τράπεζας (οφειλέτης) ή με μονομερή ενέργεια του δανειολήπτη. Όταν ο […]

The post Σωτηρία Αναστασοπούλου: Προσημείωση υποθήκης – Εγγραφή και άρση προσημείωσης σε ακίνητο appeared first on The Greek Lawyer.