Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2020: Εγκύκλιος – Οδηγίες προς ενδιαφερόμενους υπαλλήλους. Δείτε την εγκύκλιο:

The post Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έτους 2020: Εγκύκλιος – Οδηγίες προς ενδιαφερόμενους υπαλλήλους appeared first on The Greek Lawyer.