ΜΠρΛασιθίου 261/2020 Επιμέλεια τέκνου – Επικοινωνία – Συνεπιμέλεια – Έριδες γονέων – Προσδιορισμός της συζήτησης με πράξη Προέδρου λόγω covid-19 -. Απαράδεκτη η άσκηση της αγωγής ρύθμιση επιμέλειας από το γονέα ως ασκούντα προσωρινά τη συνεπιμέλεια. Ακρόαση του τέκνου. Ανάθεση της αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου στη μητέρα, επειδή, παρότι με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είχε ρυθμισθεί χρονική κατανομή της […]

The post ΜΠρΛασιθίου 261/2020: Επικοινωνία – Συνεπιμέλεια – 30% των ημερών κάθε έτους το τέκνο θα διαμένει με τον πατέρα του appeared first on The Greek Lawyer.