Με το άρθρο 133 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», επανακαθορίζονται θέματα που αφορούν στο Κτηματολόγιο με τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2308/1995 και ειδικότερα: → Αυξάνονται τα όρια (σε 300 ευρώ μέχρι 2.000 ευρώ από 50 ευρώ έως 1.500 ευρώ που ισχύει σήμερα) και η βάση υπολογισμού του προστίμου που επιβάλλεται […]

The post Κτηματολόγιο: Αύξηση στα πρόστιμα λόγω καθυστερημένης δήλωσης appeared first on The Greek Lawyer.