ΜΠρΑθ 1016/2020   Επαγγελματική μίσθωση – Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο – Εγγύηση – Μισθωτικές διαφορές – Προφορική πρόταση ισχυρισμών -. Υποχρέωση μισθωτή για αποζημίωση σε περίπτωση φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο. Συμφωνημένη χρήση. Στοιχεία αγωγής με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω φθορών στο μίσθιο. Κακή χρήση του μισθίου. Χρηματική εγγύηση (εγγυοδοσία) που καταβάλλεται κατά την […]

The post ΜΠρΑθ 1016/2020: Επαγγελματική μίσθωση – Φθορές ή μεταβολές στο μίσθιο – Εγγύηση – Μισθωτικές διαφορές – Προφορική πρόταση ισχυρισμών appeared first on The Greek Lawyer.