Διαδικασία εγγραφής νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ

Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΑΝΔΑ με την οποία και πληροφορεί τα μέλη της για την διαδικασία εγγραφής νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ. Η εγγραφή πλέον των Νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ γίνεται ηλεκτρονικά. Σας παραθέτουμε συνημμένα στην παρούσα: 1) Έγγραφο με τίτλο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ, όπου περιγράφεται η διαδικασία την οποία οι νέοι [...]

By |2020-12-10T16:28:50+00:00December 10th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments

ΕιρΙλίου 18/2020: Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση

ΕιρΙλίου 18/2020: Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση. Δεν απαιτείται αποδοχή της κληρονομίας και σχετική μεταγραφή της για την επιδίωξη των δικαιωμάτων των κληρονόμων έναντι του δύστροπου μισθωτή. Απόρριψη σχετικής ενστάσεως αοριστίας. Εξάλλου, η έκδοση κληρονομητηρίου α) υποδηλώνει την πρόθεση των κληρονόμων να αναμειχθούν στην κληρονομιά του θανόντος εκμισθωτή και β) πιστοποιεί την ιδιότητα των εναγόντων ως [...]

By |2020-12-10T15:42:15+00:00December 10th, 2020|ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ|0 Comments
Go to Top