Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΑΝΔΑ με την οποία και πληροφορεί τα μέλη της για την διαδικασία εγγραφής νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ. Η εγγραφή πλέον των Νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ γίνεται ηλεκτρονικά. Σας παραθέτουμε συνημμένα στην παρούσα: 1) Έγγραφο με τίτλο ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ e-ΕΦΚΑ, όπου περιγράφεται η διαδικασία την οποία οι νέοι […]

The post Διαδικασία εγγραφής νέων Δικηγόρων στον e-ΕΦΚΑ appeared first on The Greek Lawyer.