ΕιρΙλίου 18/2020: Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση. Δεν απαιτείται αποδοχή της κληρονομίας και σχετική μεταγραφή της για την επιδίωξη των δικαιωμάτων των κληρονόμων έναντι του δύστροπου μισθωτή. Απόρριψη σχετικής ενστάσεως αοριστίας. Εξάλλου, η έκδοση κληρονομητηρίου α) υποδηλώνει την πρόθεση των κληρονόμων να αναμειχθούν στην κληρονομιά του θανόντος εκμισθωτή και β) πιστοποιεί την ιδιότητα των εναγόντων ως […]

The post ΕιρΙλίου 18/2020: Υπεισέλευση κληρονόμων εκμισθωτή σε μισθωτική σχέση appeared first on The Greek Lawyer.