Με την εγκύκλιο Ε. 2196/2020 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 265 και 308 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι νέες διατάξεις που ρυθμίζουν: – τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» (άρθρα 5-30 και σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 71 του […]

The post Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (Εγκύκλιος) appeared first on The Greek Lawyer.