Ε.2201/2020 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 32 και 96 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/Α’/6.11.2020), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 150 του ν . 2960/2001. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: Ε 2201/14-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ’- ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ […]

The post Ε2201/2020 (Εγκύκλιος): Eφαρμογή της αρχής ne bis in idem του άρθρου 4 του 7ου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ στις υποθέσεις λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής appeared first on The Greek Lawyer.