Κοινοποιήθηκε η νέα εγκύκλιος Ε.2207/2020 της ΑΑΔΕ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση έκτακτου εσόδου λόγω έκπτωσης σε ποσοστό 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, […]

The post Έκπτωση 25% επί του ΦΠΑ και των ρυθμισμένων οφειλών appeared first on The Greek Lawyer.