Ν. 4764/2020: Όλες οι δικονομικές ρυθμίσεις έως 31/03/2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (A’ 256) ο Νόμος 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις». ο οποίος περιέχει τις κάτωθι ρυθμίσεις αρμοδιότητας του [...]