ΕιρΚαλλιθέας 153/2020: Συνεκδίκαση διαφορών – Αυτοκινητικό ατύχημα – Αποκλειστική υπαιτιότητα. Συνεκδίκαση αγωγών καθώς αφορούν τα ίδια πραγματικά περιστατικά, υπάγονται στην ίδια διαδικασία, επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και αποφεύγεται ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων. Αυτοκινητικό ατύχημα που οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου. Απόρριψη ένστασης συνυπαιτιότητας. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. […]

The post ΕιρΚαλλιθέας 153/2020: Συνεκδίκαση διαφορών – Αυτοκινητικό ατύχημα – Αποκλειστική υπαιτιότητα appeared first on The Greek Lawyer.