Σε ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση έθεσε το Υπ. Δικαιοσύνης, τον Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. Σκοπός του Κώδικα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της κατάστασης των δικαστικών υπαλλήλων, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής, ορθολογική και δημιουργική εργασία τους και να επιτυγχάνεται η ουσιαστική συμβολή τους στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των δικαστηρίων, καθώς και στην ποιότητα εν […]

The post Σε δημόσια διαβούλευση ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων appeared first on The Greek Lawyer.