ΔΠΑ 2438/2020: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου – Επίδοση μόνο στον τρίτο – Έναρξη της προθεσμίας για τον οφειλέτη από την πλήρη γνώση της πράξης. ΔΠΑ 2438/2020, 25ο Τμήμα Όπως έχει κριθεί (βλ. Σ.τ.Ε. 1130/2017, 2080/2014 επταμ.) η μη πρόβλεψη στο νόμο κοινοποίησης προς τον οφειλέτη του κατασχετηρίου εγγράφου σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης εις χείρας τρίτων, […]

The post ΔΠΑ 2438/2020: Κατάσχεση εις χείρας τρίτου – Επίδοση μόνο στον τρίτο – Έναρξη της προθεσμίας για τον οφειλέτη από την πλήρη γνώση της πράξης appeared first on The Greek Lawyer.