Τροποποίηση εισάγεται για το άρθρο 168 ΠΚ στο νομοσχέδιο υπό διαβούλευση με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 23 του νόμου αναφέρεται: Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Όποιος […]

The post Τροποποίηση άρθρου 168 του Ποινικού Κώδικα appeared first on The Greek Lawyer.