ΜονΕφΠατρών 30/2021: Ερημοδικία εκκαλούντος – Επαναφορά αυτεπαγγέλτως λόγω Covid -19. Ερημοδικία εκκαλούντος – Ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές – Αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων λόγω COVID-19 -. Ερημοδικία εκκαλούντος σε έφεση που εκδικάζεται κατά την ειδική διαδικασία διαφορών από δημοσιεύματα ή ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές. Ματαίωση συζήτησης λόγω της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων για προληπτικούς […]

The post ΜονΕφΠατρών 30/2021: Ερημοδικία εκκαλούντος – Επαναφορά αυτεπαγγέλτως λόγω Covid -19 appeared first on The Greek Lawyer.