Νομοσχέδιο: Ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

Οι προτεινόμενες διατάξεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών όπως κατατέθηκαν με το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, έχουν ως ακολούθως: Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 29 Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αυτό με την αξιολογούμενη [...]