Οι προτεινόμενες διατάξεις για την ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών όπως κατατέθηκαν με το νέο νομοσχέδιο στη Βουλή, έχουν ως ακολούθως: Αιτιολογική έκθεση Άρθρο 29 Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αυτό με την αξιολογούμενη […]

The post Νομοσχέδιο: Ενίσχυση επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών appeared first on The Greek Lawyer.