Πέραν των δυνατοτήτων για κλείσιμο ραντεβού, μέσω της ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, τα μέλη του ΔΣΑ, μπορούν να επικοινωνούν με τους συναδέλφους που ο Σύλλογος έχει διαθέσει στο Ταμείο, για επίλυση προβλημάτων και εξέταση της πορείας των αιτημάτων τους, στα ακόλουθα τηλέφωνα: Επισυνάπτεται κατάλογος με τα τηλέφωνα. Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

The post Τηλέφωνα εξυπηρέτησης δικηγόρων στο Ταμείο Νομικών (ΤΑΝ) και το Ταμείο Πρόνοιας (ΤΥΔΑ) appeared first on The Greek Lawyer.