ΜονΕφΠατρών 50/2021 Αδικαιολόγητος πλουτισμός – Οφειλή εις ολόκληρο – Δικαίωμα αναγωγής -. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού. Είναι επιβοηθητικής φύσης και μπορεί να ασκηθεί μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από σύμβαση ή την αδικοπραξία, εκτός αν θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά διαφορετικά ή πρόσθετα από εκείνα στα οποία στηρίζεται η αγωγή από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία […]

The post ΜονΕφΠατρών 50/2021: Αδικαιολόγητος πλουτισμός – Οφειλή εις ολόκληρο – Δικαίωμα αναγωγής appeared first on The Greek Lawyer.