Ανακοπή κατά ΕΦΚΑ. Διάκριση ευθύνης σε περίπτωση σύμπτωσης ιδιοτήτων Προέδρου του ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας. ΔΠΑ 4341/2020, 34ο Τμήμα Οι διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικά οι εντεταλμένοι στην διοίκηση των νομικών προσώπων του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μεταξύ των οποίων και οι ανώνυμες εταιρίες, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την […]

The post Ανακοπή κατά ΕΦΚΑ. Διάκριση ευθύνης σε περίπτωση σύμπτωσης ιδιοτήτων Προέδρου του ΔΣ και διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας appeared first on The Greek Lawyer.