Ι. Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1189/2018, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του ν.4557/2018, με τη νέα εγκύκλιο 2038/2021 της ΑΑΔΕ γίνονται γνωστά τα ακόλουθα: 1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιστ’ του άρθρου 4 του ν.4557/2018 ορίζονται ως βασικά αδικήματα για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας «τα αδικήματα: αα) […]

The post Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: Διαδικασία και χρόνος αποστολής αναφορών για εγκλήματα φοροδιαφυγής και αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο appeared first on The Greek Lawyer.