ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθ. καταθέσεως: Ε 317/2021 Βοηθός Εισηγητής: Αλ. Κατσιώτης Η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς αγωγής περί αποζημίωσης από την περικοπή των αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 με το Ν. 4472/2017 καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας μετά την κατάργησή […]

The post ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα: Περικοπή αποδοχών μελών ΔΕΠ ετών 2017-2018 καθώς και επιδομάτων εορτών και αδείας appeared first on The Greek Lawyer.