ΜονΕφΠατρών 65/2021: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Δάνειο – Παραγραφή αξιώσεων για τόκους. Εξαίρεση του πρώην Ταμείου Νομικών της εφαρμογής των διατάξεων του ν.δ. 496/1974 και επομένως και εκείνης που ορίζει τα της παραγραφής των αξιώσεων των νπδδ, δεδομένου δε ότι στο καταστατικό του δεν περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για την παραγραφή των αξιώσεών του, εφαρμογή έχουν οι […]

The post ΜονΕφΠατρών 65/2021: ΕΦΚΑ – Ταμείο Νομικών – Δάνειο – Παραγραφή αξιώσεων για τόκους appeared first on The Greek Lawyer.