Περίληψη αποφάσεως  ΣτΕ Ολ 219/2021 Πρόεδρος: Ε. Σαρπ Εισηγητής: Κ. Μαρίνου Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010 Με την 2498/2020 απόφαση της επταμελούς συνθέσεως του ΣΤ΄ Τμήματος παραπέμφθηκε ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ, λόγω σπουδαιότητος, το ζήτημα της εννοίας του  άρθρου 2 του ν. 3900/2010 και ειδικότερα, το ζήτημα εάν στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω […]

The post ΣτΕ Ολ 219/2021: Ερμηνεία άρθρου 2 ν. 3900/2010 appeared first on The Greek Lawyer.