ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης.  Νομιμότητα Π.Δ. για την προστασία του Κυπαρισσιακού Κόλπου. Απόρριψη αίτησης ακύρωσης προεδρικού διατάγματος με το οποίο χαρακτηρίζεται ο Κυπαρισσιακός Κόλπος και η ευρύτερη περιοχή του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης». Καθορισμός χρήσεων γης.     Αριθμός 167/2021 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Ε΄ […]

The post ΣτΕ 167/2021: Περιοχή προστασίας της Φύσης – Κυπαρισσιακός Κόλπος – Αίτηση ακύρωσης appeared first on The Greek Lawyer.